Register     Login

Beslissingsboom


Een beslissingsboom of beslisboom is een grafische weergave van de verschillende alternatieven en keuzes in een besluitvormingsproces. Aan de hand van een beslissingsboom kies je het juiste beslissingspad voor terugkerende vragen. Een beslissingsboom kan dus een eenvoudig hulpmiddel zijn bezoekers zelfstandig beslissingen te laten nemen.

Een beslissingsboom start met een duidelijke vraagstelling. Van daaruit geef je aan wat er moet gebeuren indien de vraag 'positief' is en wat er moet gebeuren indien de vraag 'negatief' is.

Een beslissingsboom is een werkmiddel om bezoekers te ondersteunen bij het maken van de juiste keuzes. Een beslissingsboom is daarom vaak gebruiksvriendelijk, gemakkelijk leesbaar en bondig (maximaal 1 pagina).

Toegangsbeoordeling en Eenvoudige IndicatieStelling (TEIS)

Voor de GGD maakte ik een beslissingsboom waarmee de gemeenten een Toegangsbeoordeling en Eenvoudige IndicatieStelling (TEIS) kunnen maken voor huishoudelijke hulp en rolstoelen. Dit in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Bestelmodule voor Dakplanplaten en Toebehoren

Voor een leverancier van dakpanplaten maakte ik een webwinkel / bestelmodule waarmee de bezoeker een compleet dak kan bestellen incl. dakpanplaten, zetwerk, goten en toebehoren.

De bezoeker wordt gevraagd wat voor soort dak hij nodig heeft (punt, plat e.d.) en wat de afmetingen zijn. Aan de hand van die gegevens laat de website zien welke goten, zetwerk en toebehoren er mee besteld moeten worden.

'
Like Us on Facebook Follow us on Google + Follow Us on Twitter